Disclaimer

Disclaimer voor www.discountkids.nl

Discountkids.nl (Kamer van Koophandel: 35023614), hierna te noemen Discountkids, verleent u hierbij toegang tot www.discountkids.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Discountkids behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Discountkids spant zich in om de inhoud van www.discountkids.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.discountkids.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Discountkids.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.discountkids.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Discountkids.Voor op www.tenandup.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Discountkids nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Discountkids en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Discountkids, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.WhatsApp Klantenservice


WhatsApp is een berichtendienst die wereldwijd door meer dan 1 miljard mensen wordt gebruikt. De klantenservice van Discountkids maakt gebruik van deze dienst om klanten snel en gemakkelijk te helpen met vragen over de webshop en bestellingen. Ondanks dat WhatsApp veilige end-to-end encryption, privacy- en andere veiligheidsmaatregelen heeft ingebouwd attenderen wij onze klanten erop geen gevoelige persoonsgegevens en rekeningnummers te delen via WhatsApp. Wij adviseren gevoelige gegevens zoals hiervoor omschreven alleen te communiceren via e-mail of uw klanten-account.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.